Customer monitor

Customer monitor (CM) je inteligentní monitorovací a komunikační systém pro správu počítačových systémů. Výrazně zefektivňuje práci administrátora a zlepšuje komunikaci s klienty.

CM centralizuje a vyhodnocuje informace o síti a jejich jednotlivých počítačích (např. o HW a SW vybavení, nastaveních a stavech, průběhu zálohování apod.).

HW a SW audit

Odstraňuje časové ztráty související se získáváním těchto údajů manuálním zpracováním, nebo jednoúčelovými programy. Nabízíme různé licence dle potřeb a daných požadavků, které mohou obsahovat i vlastní nástroje HW a SW auditu nebo zálohovací mechanizmy.

Je našim každodenním pomocníkem při plnění externí správy našim zákazníkům. Dnes se moderní správce jako jsme my, bez tohoto nástroje při tak velkém počtu spravovaných sítí neobejde.

Kontaktujte nás pro bezplatnou prezentaci našich nástrojů pro vzdálený dohled a správu počítačových sítí

Hlavní přínosy CM

  • finanční a časové úspory při správě počítačové techniky
  • zvýšení kvality a spolehlivosti počítačových sítí
  • bezpečnost
  • upozornění na selhávání techniky a předcházení vážným problémům
  • automatizace rutinních činností a sledování toho na co byste mohli eventuálně zapomenout
  • jsme technickým (servisním) partnerem, úzce spolupracujeme na vývoji této aplikace a při správě výpočetních celků u zákazníků se opíráme o tento produkt. Je to nedílný nástroj při poskytování naší externí správy.